Firma Kreska Projekt wykonuje projekty:

  • sieci wodociągowych
  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci kanalizacji deszczowej.

Możemy dla Państwa zająć się wszelkimi formalnościami, od uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych, przez uzgodnienie trasy na Naradzie Koordynacyjnej, uzyskanie zgody właściciela działek drogowych oraz uzgodnienie projektu u zarządcy danej sieci, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy sieci.

Jesteśmy praktykami i zaprojektujemy dla Państwa sieć optymalną ekonomicznie.

Jeśli potrzebują Państwo projektu sieci, prosimy o przesłanie skanów dokumentów (jeśli je Państwo posiadają) niezbędnych do przygotowania oferty:

  • warunków technicznych,
  • mapy do celów projektowych,

Jeśli dysponujecie Państwo powyższymi dokumentami, prosimy o podanie lokalizacji sieci.