Założycielem biura jest mgr inż. Katarzyna Pawlak, absolwentka Politechniki Poznańskiej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Firma współpracuje na stałe z kilkoma jeszcze absolwentami tej uczelni, również posiadającymi uprawnienia budowlane.

Od lat projektujemy:

  • przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
  • przyłącza i sieci cieplne
  • sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
  • wewnętrzne instalacji gazowe
  • instalacje wewnętrzne co, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji
  • tymczasową organizację ruchu
  • odtworzenia nawierzchni

Współpracujemy z geodetą (przygotowującym mapy do celów projektowych)  i firmami wykonawczymi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do wysłania zapytania – zarówno klientów indywidualnych, jak i deweloperów, czy wykonawców.