Firma Kreska Projekt wykonuje projekty:

  • przyłączy wodociągowych,
  • przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • przyłączy kanalizacji deszczowej.

Możemy dla Państwa zająć się wszelkimi formalnościami, od uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych, przez uzgodnienie trasy na Naradzie Koordynacyjnej, uzyskanie zgody właściciela działek drogowych oraz uzgodnienie projektu u zarządcy danej sieci.

Jeśli potrzebują Państwo projekt przyłącza, prosimy o przesłanie skanów dokumentów (jeśli je Państwo posiadają) niezbędnych do przygotowania oferty:

  • warunków technicznych,
  • mapy do celów projektowych,

Jeśli dysponujecie Państwo powyższymi dokumentami, prosimy o podanie numeru geodezyjnego działki oraz ulicy i miejscowości.

W terminie późniejszym będziemy prosić o dosłanie:

  • projektu zagospodarowania działki
  • rzutu budynku (dla przyłącza wodociągowego)
  • pełnomocnictwa