Firma Kreska Projekt oferuje wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu
wymaganych do zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

Jesteśmy firmą oferującą wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót takich jak:

 • budowa przyłączy i sieci cieplnych,
 • budowa przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
 • budowa zjazdów do posesji,
 • budowa chodników i dróg,
 • prace budowlane wykonywane w pasie drogowym, np. odtwarzanie nawierzchni, montaż reklamy lub oświetlenia i wszelkie inne (m.in. ustawienie dźwigu w pasie drogowym),
 • prace związane z wymianą czy remontem sieci ulicznych,
 • budowa światłowodów.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu możemy wykonać dla wszystkich kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkichi krajowych.
Projekty tymczasowej organizacji ruchu uzgadniamy w zależności od lokalizacji we
wszystkich wymaganych przepisami instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Komenda Wojewódzka Policji,
 • Zarząd Transportu Miejskiego,
 • Zarząd Dróg Miejskich,
 • Właściwa Gmina Powiatu Poznańskiego,
 • Zarząd Dróg Powiatowych,
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonaliśmy wiele projektów organizacji ruchu począwszy od projektów prostych, poprzez wyznaczanie objazdów, skomplikowane projekty o znacznym zasięgu,  zmianę trasy linii autobusowych czy zmianę programu sygnalizacji świetlnej.