Firma Kreska Projekt oferuje wykonanie projektów odtworzenia nawierzchni wymaganych
przez gestorów dróg oraz terenów przez które przebiega inwestycja.
Jesteśmy firmą oferującą wykonanie projektów odtworzenia nawierzchni dla robót takich jak:

  • budowa przyłączy i sieci cieplnych,
  • budowa przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
  • prace związane z wymianą czy remontem sieci ulicznych,
  • budowa światłowodów.

Projekt odtworzenia nawierzchni możemy wykonać dla wszystkich kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych.

Projekty odtworzenia nawierzchni uzgadniamy, w zależności od lokalizacji, we właściwych instytucjach:

  • Zarząd Dróg Miejskich,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
  • Właściwa Gmina Powiatu Poznańskiego,
  • Zarząd Dróg Powiatowych,
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich,
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonaliśmy wiele projektów odtworzenia nawierzchni, zarówno dla właścicieli prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przede wszystkim dla zarządów dróg. Obejmowały one nawierzchnie z betonu asfaltowego i cementowego, z kostek kamiennych i betonowych, płyt chodnikowych betonowych i kamiennych oraz inne np. z płyt betonowych drogowych czy ażurowych. Projekty te dotyczyły jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych a nawet torowiska tramwajowego.

Współpracujemy z rzetelnym firmami wykonawczymi