Firma Kreska Projekt oferuje wykonanie projektów w branży cieplnej w terenach miejskich
oraz przemysłowych.

Nasi projektanci posiadają doświadczenie poparte wykonanymi kilkuset projektami o średnicy rurociągów cieplnych do Dn 1000 mm włącznie. Specjalizujemy się w technologiach Logstor oraz Brugg.

Zapewniamy obliczenia wytrzymałościowe dla rurociągów klasy C zgodnie z PN-EN 13941.
Oferujemy wykonanie dokumentacji;

  • sieci cieplnych nisko – i wysokoparametrowych,
  • przyłączy ciepłowniczych,
  • węzłów cieplnych.

Zapewniamy doradztwo techniczne oraz opracowanie dokumentacji w zakresie programów funkcjonalno – użytkowych, koncepcji, projektów budowlanych oraz wykonawczych. Opracowujemy projekty pełnobranżowe wraz z zakresem uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń.

Zapewniamy wykonanie:

  • dokumentacji geotechnicznej,
  • opracowań wodno – prawnych,
  • projektów konstrukcyjnych,
  • kosztorysów,
  • specyfikacji technicznych,

Współpracujemy z doświadczonymi firmami wykonawczymi.